2018 Quay lại Cát Tiên (Đồng Nai Thượng)

Gần hai năm sau khi gửi trao những bộ máy tính đầu tiên, Đợt này nhóm Tin Học Xanh quay lại nới đây với năm bộ máy tính bổ sung và còn thêm nhiệm vụ kiểm tra lại các máy tính cũ xem còn bao nhiêu cái hoạt đông được. Chỉnh sửa nếu có thể hoặc loại bỏ luôn.

Từ Sài Gòn đến Cát Tiên chỉ hơn 200Km một chút nhưng tốn khá nhiều thời gian do dọc đường hơn bốn điểm bắn tốc độ anh em dặn nhau cẩn thận kẻo không còn tiền đổ xăng mà về 😀

 

Việc đầu tiên ngay khi đến nơi anh em bắt tay ngay vào kiểm tra các máy cũ, các máy tính mới đưa lên vẫn cứ nằm tạm trong thùng xe. anh em lao vào các máy tính cũ và hơn một giờ sau ba cái máy còn chạy tốt yên vị trên bàn và ba máy khác được dọn xuống đất để dành chỗ cho các máy mới tại vị

 

 

Đưa máy vào đi thôi

 

Các cô gái cùng đi sau khi giúp vệ sinh lớp học dạt ra ngoài hành lang

làm quen với các em và… dụ trẻ với bịch kẹo mang theo. Các em nhút nhát không dám nhận chị Quang trao luôn bao kẹo cho một bé dạn nhất nhóm để tự chia nhau

Và hiện nay tại nhà thờ Đồng Nai Thượng, Cát Tiên, Lâm Đồng tám máy tính đã sẵn sàng hoạt động giúp trẻ em nơi đây ôn tập, làm quen với máy tính tiếp nhận thông tin ….

Kỷ niệm của nhóm Tin Học Xanh đến với nhà thờ Đồng Nai Thượng lần này

 

 

Facebook Comments