Chuyển máy đên giáo xứ Kinh Gẫy, Cai Lậy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sắp khánh thành tháp chuông nhà thờ và tổ chức nghi lễ thêm sức cho các em nên phòng họp cần chừa chỗ tiếp khách. Máy móc tạm để đây khi nào ổn định sẽ được gắn lên và lớp học được mở tại đây

 

 

 

Địa điểm Giáo xứ Kinh Gẫy trên Google Maps: https://goo.gl/maps/mKuewTMGVju

 

 

Facebook Comments