Tháng Bẩy đến cù lao Giêng (Cao Lãnh)

 

Vào cuối tuần sau, ngày 7-8/7/2018 THX sẽ có chuyến trao tặng đến cộng đồng các nữ tu dòng Chúa quan phòng, tỉnh dòng Cù lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dòng Chúa quan phòng (Les Soeurs de La Providence Potieux) là một trong những cơ sở Công giáo có mặt sớm nhất vùng miền Tây Nam bộ, sứ mạng hoạt động chính của các nữ tu tại đây là :

 

– Giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên

– Gặp gỡ và phục vu mọi người, đặc biệt những ai đang sống trong tình trạng nghèo nàn, khốn khổ, bị khai trừ, cách riêng trong những miền xa xôi hẻo lánh ;

– Đấu tranh để loại trừ những nguyên nhân làm mất nhân phẩm ;

– Thăng tiến phẩm giá cho tất cả mọi người ;

 

Trước đây cơ sở vật chất của tu viện khá lớn, gồm có trường học, cô nhi viện, trạm xá,… một thời gian dài những cơ sở này do nhà nước quản lý.

Từ năm 2011 những cơ sở này được trả lại và các nữ tu tại đây có kế hoạch sẽ khôi phục lại những hoạt động phục vụ cộng đồng như mục đích ban đầu. Hiện nay khu vực trường học đã được sửa chữa xong và sẵn sàng cho việc mở lớp học. Các nữ tu tại đây có gởi đến nhóm Tin học xanh yêu cầu được hỗ trợ. Từ những thiết bị hư cũ nhận được từ công ty Hyosung chúng tôi đã thu xếp được 10 bộ máy tính và dự định sẽ mang đến tặng cho cộng đồng này vào thời gian nói trên.

https://goo.gl/maps/dkQ6T1DUz4L2

Facebook Comments