Về lại chùa Linh Sơn (Bến Tre)

Sau gần 8 năm Tin Học Xanh lại có dịp quay lại nơi đây. Khi ấy Chùa Linh Sơn đã qua được bước xây dựng cơ bản. Trước kia chùa mang danh là Chùa Đất Sét do các tượng thờ nơi đây từ người sáng lập đắp lên. một nơi khá khuất nẻo việc đi lại thông thương không thuận tiện lắm.

Nay quay lại nơi đây ngôi chùa vẫn đang được tiếp tục trùng tu. Đường vào nhà Chùa đã thẳng thớm. một phần do dân trả lại, phần phật tử cúng dường, nhường lối giúp xe chạy được vào đến nơi’

Đến nơi khá trễ do dọc đường xe bị sự cố. Thấy trụ trì mời anh em bữa com trưa và sau đó đến phần lắp đặt những bộ máy tính.

Vài hình ảnh ghi lại
 

 

Địa điểm nhà chùa trên Gmaps : https://goo.gl/maps/NmUtW39MzDM2

Facebook Comments