THƯ NGỎ

Kính gửi các bạn đọc gần xa ! Mỗi con người chúng ta đều có một số phận. Chúng ta được an bài một cuộc sống tương đối đầy đủ về vật chất và tinh thần, chúng ta được giao lưu, được học tập, được tiếp cận với thế giới. Bên cạnh chúng ta, một bộ phận không nhỏ đồng bào của chúng ta họ đang lạc hậu so với thế giới hiện tại.

Họ không chịu học tập, không cố gắng tiếp cận công nghệ thông tin? Xin thưa : Không. Không phải vậy. Họ là những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta, họ muốn hòa nhập vào cuộc sống hiện đại, họ muốn biết thế nào là Mouse, Keyboard, Monitor.... Họ muốn dùng Microsoft Word để viết bài, học tập, để tiếp thu thêm bao kiến thức, hiểu biết. Muốn vươn lên, vươn tới những điều mới, lạ, thay vì ngày đêm cặm cụi dùng cây bút bi, bút chì để thực hiện. Cái nghèo, cái khó khăn về cuôc sống, về địa lý đã ngăn cách họ đến với nền văn minh, với những công nghệ tiên tiến. Chính vì những lý do đó đã khiến những thành viên của Tin Học Xanh trăn trở nhiều đêm ngày. Để hôm nay, chúng tôi - thành lập nhóm công tác xã hội Tin Học Xanh. Tin Học Xanh ra đời trên phương châm " Làm Việc Không Vụ Lợi " và luôn kêu gọi những người bạn có tấm lòng hãy đến cùng chúng tôi, góp một chút công sức, nhằm đem lại niềm vui, kiến thức cho những con người bất hạnh đó. Xin cùng chung tay, góp sức với chúng tôi bằng những thiết bị, linh kiện máy tính hư, cũ, dư dùng mà quý vị đang có. Tin học xanh sẽ tận dung nó để khiến trở thành một công cụ, phương tiên hầu góp một phần nâng cao dân trí cho đồng bào của chúng ta.

Chào trân trọng.